Specijalna bolnica za internu medicinu

Uspešno radi od 2003. godine.

Delatnost

Usluge smeštaja, nege i lečenja:

  • obolelih od malignih bolesti;
  • starijih osoba, sa hroničnim internističkim bolestima;
  • pacijenata u terminalnim fazama bolesti;
  • posle operacija.

Bolnica Radius

U ugodnom ambijentu naše bolnice priznati stručnjaci i edukovano osoblje posvećeni su, sem kvalitetnom lečenju, i Vašoj dobrobiti – oni su tu da Vas saslušaju, razumeju, podrže, te nauče kako da živite s bolešću i unapredite kvalitet života.

Kontakt

Budite sigurni u odluku i odabir bolnice Radius kao mesta gde se kompetentno i odgovorno brinemo o zdravlju i blagostanju naših pacijenata, i njima bliskih osoba i članova porodica.

Adresa: Patrijarha Dimitrija 36 (kod manastira Rakovica), Rakovica

Bolnica Radius

Ove godine navršava se 20 godina rada bolnice i 17 godina rada Odeljenja za radiologiju.

Specijalna bolnica za internu medicinu “RADIUS dr Svetozarević” osnovana je u cilju zaštite i unapređenja zdravlja, lečenja i poboljšanja kvaliteta života onkoloških i hroničnih internističkih bolesnika. To podrazumeva primenu najsavremenijih medicinskih i tehničkih mogućnosti lečenja.

Specijalna bolnica za internu medicinu “RADIUS dr Svetozarević”

Bolnica Radius Vam nudi usluge internističkih pregleda, hospitalizacije starijih i bolesnih lica, palijativno zbrinjavanje onkološkh pacijenata, uključujući i terapiju bola.

Rad bolnice je organizovan kroz polikliničku službu, dnevnu bolnicu i stacionar.

Poliklinička služba pruža usluge ambulantnih pregleda, i dijagnostičkih i terapijskih procedura.

Dnevna bolnica namenjena je radu sa osobama sa hroničnim internističkim bolestima, prvenstveno onkološkim pacijentima, i licima starije životne dobi. Uključuje radnu i okupacionu terapiju, kao i sprovođenje laboratorijskih analiza, i dijagnostičkih i terapijskih procedura, uključujući i hemoterapiju.

Terapija bola
Lečenje starih

U stacionarnom delu bolnice obezbeđuju se smeštaj, nega i lečenje obolelih osoba, u okviru sledećih odseka:

  • onkologija (hemoterapija, terapija bola);
  • gerontologija (produžena nega i lečenje lica pozne životne dobi, sa hroničnim internističkim bolestima);
  • palijativno lečenje i palijativna nega (teško oboleli pacijenti; terminalna faza bolesti; polupokretni i nepokretni pacijenti);
  • postoperativna nega, produženo lečenje i rehabilitacija.

Medicinski tim

Medicinski stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom u svom radu, neospornim znanjem i personalizovanim i individualizovanim pristupom – stoje Vam na raspolaganju. Uz to, bolnica Radius je opremljena savremenom medicinskom opremom.

Srce

Zahvaljujući edukovanom kadru sa bogatim profesionalnim iskustvom, savremenoj opremi i farmakoterapiji, obezbeđuje se kvalitetna zdravstvena podrška vitalno ugroženim pacijentima kroz kontinuirani monitoring, uz vrhunsku negu pacijenata u odmakloj fazi bolesti.

Sve sobe (jednokrevetne ili dvokrevetne) i apartmani su klimatizovani, sa zasebnom telefonskom linijom i kablovskom televizijom.

Kontakt info

Telefoni:

011/356-44-84
011/356-44-88
011/356-52-10
011/356-48-64
066/8786-555

Adresa:

Patrijarha Dimitrija 36
(kod manastira Rakovica),
Rakovica
11000 Beograd

Radno vreme

0d 00 do 24h

Autobus:
505, 505R, 507