Specijalna bolnica za internu medicinu

Uspešno radi od 2003. godine.

Palijativno zbrinjavanje
Bolnica Radius

Specijalna bolnica za internu medicinu “RADIUS dr Svetozarević” osnovana je u cilju zaštite i unapređenja zdravlja, lečenja i poboljšanja kvaliteta života onkoloških i hroničnih internističkih bolesnika. To podrazumeva primenu najsavremenijih medicinskih i tehničkih mogućnosti lečenja.

Palijativno lečenje

Palijativno lečenje sprovodi se kako bi se ublažili simptomi i smanjila patnja koje izazivaju maligne bolesti, ili druge bolesti koje ugrožavaju život obolelog.

Palijativna terapija može pomoći osobi da se oseća ugodnije, ali je važno znati da ne leči bolest koja je obolelog dovela u teško stanje (tzv. osnovna bolest). Na primer, terapija zračenjem ili hemoterapija mogu se dati i da bi se uklonio, smanjio ili usporio rast tumora koji izaziva bol (Vodič, 2002).

Osoba ne mora odustati od već započetog lečenja, lečenja koje bi moglo izlečiti osnovnu bolest. Palijativno zbrinjavanje potrebno je započeti odmah po postavljanju dijagnoze i može se sprovoditi zajedno s već otpočetim lečenjem.

(Vodič, 2002

Srce

Zahvaljujući edukovanom kadru sa bogatim profesionalnim iskustvom, savremenoj opremi i farmakoterapiji, obezbeđuje se kvalitetna zdravstvena podrška vitalno ugroženim pacijentima kroz kontinuirani monitoring, uz vrhunsku negu pacijenata u odmakloj fazi bolesti.

Sve sobe (jednokrevetne ili dvokrevetne) i apartmani su klimatizovani, sa zasebnom telefonskom linijom i kablovskom televizijom.

Kontakt info

Telefoni:

011/356-44-84
011/356-44-88
011/356-52-10
011/356-48-64
066/8786-555

Adresa:

Patrijarha Dimitrija 36
(kod manastira Rakovica),
Rakovica
11000 Beograd

Radno vreme

0d 00 do 24h

Autobus:
505, 505R, 507