Specijalna bolnica za internu medicinu

Uspešno radi od 2003. godine.

Palijativno zbrinjavanje
Bolnica Radius

Specijalna bolnica za internu medicinu “RADIUS dr Svetozarević” osnovana je u cilju zaštite i unapređenja zdravlja, lečenja i poboljšanja kvaliteta života onkoloških i hroničnih internističkih bolesnika. To podrazumeva primenu najsavremenijih medicinskih i tehničkih mogućnosti lečenja.

Palijativno zbrinjavanje: definicija

Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO, 2020a), palijativno zbrinjavanje je pristup koji poboljšava kvalitet života pacijenata i njima bliskih osoba (članova porodice, partnera, prijatelja), koji se suočavaju s problemima u vezi s bolešću koja ugrožava život obolelog.

(WHO, 2020a

Odakle potiče naziv „palijativno“?

Pridev „palijativni“ (engl. palliative od lat. palliativus – ispod plašta, prikriven) znači „onaj koji služi za ublažavanje ili olakšavanje“ (Online Etymology Dictionary, n.d.). U kontekstu medicine, pridev „palijativni“ označava tretman koji se odnosi na vidljive simptome i trpnju osobe. Drugim rečima, tretman ublažava, olakšava ili otklanja simptome bolesti, ali ne i njen uzrok.

(Online Etymology Dictionary, n.d.)

Srce

Zahvaljujući edukovanom kadru sa bogatim profesionalnim iskustvom, savremenoj opremi i farmakoterapiji, obezbeđuje se kvalitetna zdravstvena podrška vitalno ugroženim pacijentima kroz kontinuirani monitoring, uz vrhunsku negu pacijenata u odmakloj fazi bolesti.

Sve sobe (jednokrevetne ili dvokrevetne) i apartmani su klimatizovani, sa zasebnom telefonskom linijom i kablovskom televizijom.

Kontakt info

Telefoni:

011/356-44-84
011/356-44-88
011/356-52-10
011/356-48-64
066/8786-555

Adresa:

Patrijarha Dimitrija 36
(kod manastira Rakovica),
Rakovica
11000 Beograd

Radno vreme

0d 00 do 24h

Autobus:
505, 505R, 507