Specijalna bolnica za internu medicinu

Uspešno radi od 2003. godine.

Palijativno zbrinjavanje
Bolnica Radius

Specijalna bolnica za internu medicinu “RADIUS dr Svetozarević” osnovana je u cilju zaštite i unapređenja zdravlja, lečenja i poboljšanja kvaliteta života onkoloških i hroničnih internističkih bolesnika. To podrazumeva primenu najsavremenijih medicinskih i tehničkih mogućnosti lečenja.

Palijativna nega i iskustva obolelog i onih koji o njima brinu

Kada se planira sadržaj palijativne nege, presudna su iskustva obolelog i onih koji brinu o njemu. Za članove porodice, kvalitetna palijativna nege jeste ona koja (Aparicio et al., 2017):

  1. neguje komunikaciju u kojoj preovlađuju ljubaznost, veštine slušanja, iskazivanje pažnje, empatija, bliskost i naklonost, a terapijski odnosi koji se uspostavljaju jesu kvalitetni;
  2. doprinosi oslobađanju od patnje, obezbeđuje pomoć pri suočavanju s teškim situacijama i poboljšava kvalitet života i doživljaj blagostanja i pacijenta i porodice, i podstiče osećanje spokoja u danima žalosti;
  3. je ispunjena porukama podrške.

(Aparicio et al., 2017

Prema Alijansi porodičnih negovatelja (FCA, n.d.), palijativno zbrinjavanje uliva nadu, podstiče doživljaj ponovnog uspostavljanja kontrole nad životom i nudi šansu za bolji kvalitet života teško obolelim pacijentima i članovima njihovih porodica.

(FCA, n.d.

Srce

Zahvaljujući edukovanom kadru sa bogatim profesionalnim iskustvom, savremenoj opremi i farmakoterapiji, obezbeđuje se kvalitetna zdravstvena podrška vitalno ugroženim pacijentima kroz kontinuirani monitoring, uz vrhunsku negu pacijenata u odmakloj fazi bolesti.

Sve sobe (jednokrevetne ili dvokrevetne) i apartmani su klimatizovani, sa zasebnom telefonskom linijom i kablovskom televizijom.

Kontakt info

Telefoni:

011/356-44-84
011/356-44-88
011/356-52-10
011/356-48-64
066/8786-555

Adresa:

Patrijarha Dimitrija 36
(kod manastira Rakovica),
Rakovica
11000 Beograd

Radno vreme

0d 00 do 24h

Autobus:
505, 505R, 507