Specijalna bolnica za internu medicinu

Uspešno radi od 2003. godine.

Palijativno zbrinjavanje
Bolnica Radius

Specijalna bolnica za internu medicinu “RADIUS dr Svetozarević” osnovana je u cilju zaštite i unapređenja zdravlja, lečenja i poboljšanja kvaliteta života onkoloških i hroničnih internističkih bolesnika. To podrazumeva primenu najsavremenijih medicinskih i tehničkih mogućnosti lečenja.

„Nevidljivi pacijenti“ u palijativnom zbrinjavanju

Bliske osobe koje neguju teško obolelog pacijenta, u vrlo su specifičnoj poziciji – oni pružaju podršku ali im je, istovremeno, i potrebna podrška. Međutim, podrška često ne stiže do njih (Adelman et al., 2014). Zato ih nazivaju „nevidljivim pacijentima“ (Kristjanson et al, 2004).

Uloga negovatelja nosi sa sobom brojne dobrobiti. Psihološki, socijalno i duhovno je nagrađujuća. Mnogi negovatelji prihvataju se te uloge iz uverenja da je obolelom ipak najbolje kod svoje kuće i da se niko o njemu neće starati tako dobro kao njemu bliske osobe.

Međutim, negovatelji mogu postati psihološki i emocionalno ranjivi u susretu s teškom patnjom voljene osobe. Stalno su izloženi zahtevima na koje, najčešće, nisu pripremljeni. Pritom, ti zahtevi naveliko prevazilaze kapacitete prosečnog čoveka. Zbog svega toga, negovatelji mogu biti pod stalnim stresom (Choi & Seo, 2019). Tuga, napetost, nesanica, doživljaj iscrpljenosti i pojava psihosomatskih bolesti, nisu redak nalaz (Choi & Seo, 2019).

Brinuti o negovateljima znači posmatrati ih kao neodvojivi deo procesa palijativne nege (Alam et al., 2020). Važno je proceniti njihovu životnu situaciju i potrebe, uputiti ih na druge osobe i institucije koje im mogu pomoći, praktično ih obučiti kako da neguju obolelog i podržati ih tokom perioda žaljenja.

(Adelman et al., 2014

(Kristjanson et al, 2004

(Choi & Seo, 2019)

(Alam et al., 2020)

Srce

Zahvaljujući edukovanom kadru sa bogatim profesionalnim iskustvom, savremenoj opremi i farmakoterapiji, obezbeđuje se kvalitetna zdravstvena podrška vitalno ugroženim pacijentima kroz kontinuirani monitoring, uz vrhunsku negu pacijenata u odmakloj fazi bolesti.

Sve sobe (jednokrevetne ili dvokrevetne) i apartmani su klimatizovani, sa zasebnom telefonskom linijom i kablovskom televizijom.

Kontakt info

Telefoni:

011/356-44-84
011/356-44-88
011/356-52-10
011/356-48-64
066/8786-555

Adresa:

Patrijarha Dimitrija 36
(kod manastira Rakovica),
Rakovica
11000 Beograd

Radno vreme

0d 00 do 24h

Autobus:
505, 505R, 507