Specijalna bolnica za internu medicinu

Uspešno radi od 2003. godine.

Palijativno zbrinjavanje
Bolnica Radius

Specijalna bolnica za internu medicinu “RADIUS dr Svetozarević” osnovana je u cilju zaštite i unapređenja zdravlja, lečenja i poboljšanja kvaliteta života onkoloških i hroničnih internističkih bolesnika. To podrazumeva primenu najsavremenijih medicinskih i tehničkih mogućnosti lečenja.

Komplikovane procedure nevaskularne IR

Komplikovane procedure nevaskularne interventne radiologije sprovodi dr Goran Sjeničić, interventni radiolog.

Najčešće izvođene procedure jesu:

  • Drenaže žučnih puteva (spoljašnje, unutrašnje i spoljnounutrašnje) koje se često završavaju plasiranjem metalnih bilijarnih stentova ili bilijarnih endoproteza, gde se pacijent oslobađa neprijatnog nošenja drenažnih kesa, a što je najvažnije, stvaraju se uslovi za sprovođenje ili nastavak onkološkog lečenja koje izostaje usled povećanih vrednosti bilirubina (žutilo kože zbog neoticanja žuči kao posledica prepreke).
  • Plasiranje nefrostoma pod kontrolom ultrazvuka i, što je još važnije, rendgena (anterogradne urografije), kada mokraća ne otiče dovoljno iz bubrega zbog prepreke (uzrok: kamen u bubregu, stanje nakon zračenja male karlice, stanje posle uroloških operacija).
  • Plasiranje ureteralne endoproteze čijim se izvođenjem pacijenti oslobađaju nošenja urinarnih kesa, a urin iz bubrega otiče u bešiku.
  • Biopsije promena u jetri i bubrezima.
  • Punkcija i sklerozacija cisti bubrega i jetre.
  • Drenaža patoloških kolekcija iz abdomena (abcesi, urinomi, bilomi, ascites).
  • Balon dilatacija (širenje stenoza odnosno suženja žučnih puteva i uretera).
  • Celijakolize (kada lekovi za bolove kod pacijenata s malignim bolestima više nemaju efekta) i
  • Perkutano plasiranje transhepatičnim putem dvolumenskih Hickman katetera u desno srce.

I mnoge druge.

Srce

Zahvaljujući edukovanom kadru sa bogatim profesionalnim iskustvom, savremenoj opremi i farmakoterapiji, obezbeđuje se kvalitetna zdravstvena podrška vitalno ugroženim pacijentima kroz kontinuirani monitoring, uz vrhunsku negu pacijenata u odmakloj fazi bolesti.

Sve sobe (jednokrevetne ili dvokrevetne) i apartmani su klimatizovani, sa zasebnom telefonskom linijom i kablovskom televizijom.

Kontakt info

Telefoni:

011/356-44-84
011/356-44-88
011/356-52-10
011/356-48-64
066/8786-555

Adresa:

Patrijarha Dimitrija 36
(kod manastira Rakovica),
Rakovica
11000 Beograd

Radno vreme

0d 00 do 24h

Autobus:
505, 505R, 507