Specijalna bolnica za internu medicinu

Uspešno radi od 2003. godine.

Palijativno zbrinjavanje
Bolnica Radius

Specijalna bolnica za internu medicinu “RADIUS dr Svetozarević” osnovana je u cilju zaštite i unapređenja zdravlja, lečenja i poboljšanja kvaliteta života onkoloških i hroničnih internističkih bolesnika. To podrazumeva primenu najsavremenijih medicinskih i tehničkih mogućnosti lečenja.

Palijativno zbrinjavanje, oboleli i porodica

Istraživanja pokazuju da palijativno zbrinjavanje može ostvariti višestruke pozitivne uticaje na zdravlje i dobrobit pacijenata i porodice.

Na primer, pokazano je da ako se palijativno zbrinjavanje ubrzo nakon postavljanja dijagnoze (npr. raka) uključi u lečenje osnovne bolesti pacijenta, mogu se značajno poboljšati kvalitet života i raspoloženje obolelog, pa čak i produžiti njegov život (Temel et al., 2010; Vodič, 2013; Ferrell et al., 2017).

Rano uključivanje palijativne nege može emocionalno i psihološki koristiti članovima porodice (Vodič, 2013; Ferrell et al., 2017). To se postiže snižavanjem nivoa depresije, stresa i drugih psiholoških tegoba, kao i opterećenja koje teška bolest bliske voljene osobe nosi sa sobom.

(Temel et al., 2010

(Vodič, 2013

 (Ferrell et al., 2017

Srce

Zahvaljujući edukovanom kadru sa bogatim profesionalnim iskustvom, savremenoj opremi i farmakoterapiji, obezbeđuje se kvalitetna zdravstvena podrška vitalno ugroženim pacijentima kroz kontinuirani monitoring, uz vrhunsku negu pacijenata u odmakloj fazi bolesti.

Sve sobe (jednokrevetne ili dvokrevetne) i apartmani su klimatizovani, sa zasebnom telefonskom linijom i kablovskom televizijom.

Kontakt info

Telefoni:

011/356-44-84
011/356-44-88
011/356-52-10
011/356-48-64
066/8786-555

Adresa:

Patrijarha Dimitrija 36
(kod manastira Rakovica),
Rakovica
11000 Beograd

Radno vreme

0d 00 do 24h

Autobus:
505, 505R, 507