Specijalna bolnica za internu medicinu

Uspešno radi od 2003. godine.

Palijativno zbrinjavanje
Bolnica Radius

Specijalna bolnica za internu medicinu “RADIUS dr Svetozarević” osnovana je u cilju zaštite i unapređenja zdravlja, lečenja i poboljšanja kvaliteta života onkoloških i hroničnih internističkih bolesnika. To podrazumeva primenu najsavremenijih medicinskih i tehničkih mogućnosti lečenja.

Palijativno zračenje

Palijativna zračna terapija je terapija metastatskih promena. Ona lišava pacijente jakih bolova i sprečava nastanak spontanih preloma (patoloških fraktura), koje mogu dovesti do nepokretnosti obolelih (paraplegije, kvadriplegije).

Pokazala se veoma uspešnom i u lečenju bazocelularnog karcinoma kože.

Šta oboleli dobija palijativnim zbrinjavanjem?

Palijativno zbrinjavanje (WHO, 2020b) ima za cilj da se spreče ili leče simptomi bolesti i njene posledice.

Najčešće je fokus na ublažavanju bola (Vodič, 2013) i smanjivanju patnje zbog drugih uznemirujućih simptoma. Zatim, na umanjenju ili otklanjanju neželjenih efekata specifičnog onkološkog lečenja (npr. mučnine i povraćanja tokom hemoterapije). Tim zadacima bavi se palijativna medicina ili palijativno lečenje.

U užem smislu, palijativna nega brine o emocionalnim, duhovnim i praktičnim potrebama obolelog i njemu bliskih osoba. To vodi unapređenju njihovog kvaliteta života i doživljaja dobrobiti.

(WHO, 2020b

(Vodič, 2013)  

Palijativno zbrinjavanje može pomoći obolelom da živi duže i kvalitetnije, čak i kada potpuno izlečenje nije moguće.

Palijativno zbrinjavanje zasniva se na potrebama obolelog i njemu bliskih osoba, a ne na prognozi bolesti koja je, po svojoj prirodi, najčešće nepovoljna. To je pristup koji se odnosi na osobu u celini, a ne samo na njenu bolest!

Srce

Zahvaljujući edukovanom kadru sa bogatim profesionalnim iskustvom, savremenoj opremi i farmakoterapiji, obezbeđuje se kvalitetna zdravstvena podrška vitalno ugroženim pacijentima kroz kontinuirani monitoring, uz vrhunsku negu pacijenata u odmakloj fazi bolesti.

Sve sobe (jednokrevetne ili dvokrevetne) i apartmani su klimatizovani, sa zasebnom telefonskom linijom i kablovskom televizijom.

Kontakt info

Telefoni:

011/356-44-84
011/356-44-88
011/356-52-10
011/356-48-64
066/8786-555

Adresa:

Patrijarha Dimitrija 36
(kod manastira Rakovica),
Rakovica
11000 Beograd

Radno vreme

0d 00 do 24h

Autobus:
505, 505R, 507