Palijativno zbrinjavanje
Bolnica Radius

Specijalna bolnica za internu medicinu “RADIUS dr Svetozarević” osnovana je u cilju zaštite i unapređenja zdravlja, lečenja i poboljšanja kvaliteta života onkoloških i hroničnih internističkih bolesnika. To podrazumeva primenu najsavremenijih medicinskih i tehničkih mogućnosti lečenja.

Stručni tim bolnice Radius

Poseduje višegodišnje profesionalno iskustvo u oblastima vаskulаrne i nevаskulаrne interventne rаdiologije, za šta se dodatno stručno usavršavao u zemlji i inostranstvu.

Od brojnih uspešnih intervencija koje je izveo, izdvajamo:
– drenaže žučnih puteva (sa ili bez plasiranja metalnih bilijarnih stentova ili bilijarnih endoproteza);
– plasiranje nefrostoma i ureteralnih endoproteza;
– biopsije promena u jetri i bubrezima;
– punkcije i sklerozacije cisti bubrega i jetre;
– drenaže patoloških kolekcija iz abdomena (abscesi, urinomi, bilomi, ascites);
– balon dilatacije (širenje stenoza odnosno suženja žučnih puteva i uretera);
– celijakolize (kada lekovi protiv bola kod pacijenata sa malignim bolestima više nemaju efekta) i
– perkutano plasiranje transhepatičnim putem dvolumenskih Hickman katetera u desno srce.

Radni vek proveo je na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.

Objаvio je brojne stručne rаdove u priznatim medicinskim časopisima i učestvovao na brojnim nacionalnim i međunarodnim stručnim skupovima.
Član je Lekarske komore Srbije, Sekcije za radiološku dijagnostiku Srpskog lekarskog društva i Kardiovaskularnog i interventno radiološkog udruženja Evrope (CIRSE).

Srce

Zahvaljujući edukovanom kadru sa bogatim profesionalnim iskustvom, savremenoj opremi i farmakoterapiji, obezbeđuje se kvalitetna zdravstvena podrška vitalno ugroženim pacijentima kroz kontinuirani monitoring, uz vrhunsku negu pacijenata u odmakloj fazi bolesti.

Sve sobe (jednokrevetne ili dvokrevetne) i apartmani su klimatizovani, sa zasebnom telefonskom linijom i kablovskom televizijom.

Kontakt info

Telefoni:

011/356-44-84
011/356-44-88
011/356-52-10
011/356-48-64
066/8786-555

Adresa:

Patrijarha Dimitrija 36
(kod manastira Rakovica),
Rakovica
11000 Beograd

Radno vreme

0d 00 do 24h

Autobus:
505, 505R, 507