Palijativno zbrinjavanje
Bolnica Radius

Specijalna bolnica za internu medicinu “RADIUS dr Svetozarević” osnovana je u cilju zaštite i unapređenja zdravlja, lečenja i poboljšanja kvaliteta života onkoloških i hroničnih internističkih bolesnika. To podrazumeva primenu najsavremenijih medicinskih i tehničkih mogućnosti lečenja.

Stručni tim bolnice Radius

Redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu (MFUB), u penziji (za oblasti interne medicine, onkologije i palijativne medicine), kao i osnivač i prvi šef Katedre za palijativnu medicinu MFUB.

Rođena je u Beogradu, gde je i završila Medicinski fakultet. Ceo svoj radni vek provela je u Institutu za plućne bolesti i tuberkulozu, danas Klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije (KCS).

Kao direktor Instituta za plućne bolesti i tuberkulozu KCS (2001–2008), utemeljivač je Centra za interventnu pulmologiju – interventne bronhoskopske metode, Škole bronhologije, kao i savremene organizacije Dnevne bolnice Instituta, s uspostavljanjem i Jedinice za palijativne intervencije i zbrinjavanje s ambulantom za terapiju kancerskog bola (2005. godine).

Organizator (preko šezdeset) kongresa, konferencija, KME kurseva iz oblasti torakalne onkologije, tuberkuloze, idiopatske plućne fibroze i palijativne medicine, na kojima je učestvovala i kao predavač. Takođe, bila je predavač po pozivu i na preko sto pedeset predavanja u zemlji i inostranstvu, često predsedavajući.

Redovni je predavač specijalizovanih kurseva Evropske onkološke škole (European School of Onclogy, ESO ESMO), predsedavajući sesijama torakalne onkologije kao ESMO ECMO Senior Faculty.

Učestvovala je u brojnim istraživačkim i edukativnim nacionalnim i međunarodnim projektima, kao i u projektima u vezi s unapređenjem zdravstvenog sistema u Srbiji, poput osnivanja PET CT centra u Kliničkom centru Srbije. Godine 2004. predvodila je osnivanje Multidisciplinarnog onkološkog centra KCS. Kao posebni savetnik MZ, umnogome je doprinela uspešnom početku i završetku izgradnje KC Niš, kao i kupovini aparata za radioterapiju za onkološke ustanove u Srbiji 2015. godine.

Učesnik je nekoliko projekata Evropskog respiratornog udruženja (ERS) s ciljem unapređenja kvaliteta rada u torakalnoj onkologiji: The European Initiative for Quality Management in Lung Cancer Care 2010–2013, ERS TF „Harmonized standards for centres of care and cancer registration in thoracic oncology in Europe“ 2014–2018, ERS TF „A systematic review and guideline on various aspects of quality in thoracic oncology care“.

Član je nekoliko međunarodnih i domaćih stručnih udruženja. Pri Evropskom respiratornom udruženju član je ERS College of Experts.

Član je ESMO (European Society of Medical Oncology), i ESMO ECMO Senior Faculty za Master Class iz onkologije.

Recenzent je oko dvadeset domaćih i stranih časopisa, i Editorial Board Member u nekoliko stranih časopisa.

Pored brojnih objavljenih radova (preko 370), autor je više od šezdeset poglavlja u knjigama i udžbenicima. Tako, jedan je od dva glavna urednika knjige „Tuberculosis: Selected problems“ (2019). Glavni je urednik i autor većine poglavlja četiri knjige: „Klinički aspekti tuberkuloze“ (2003), „Palijativna terapija karcinoma pluća“ (2007), „Respiratorne nezarazne bolesti“ (2014), „Klinički aspekti tuberkuloze“ (2020). Glavni je urednik i autor dve knjige na temu kovida: „Covid-19 – odabrani aspekti“ (2021) i „Vreme korone“ (2021).

Mentor preko dvadeset magistarskih teza, preko petnaest supspecijalističkih radova i sedamnaest doktorata.

Jedan je od osnivača i koordinator NVO „Doktori protiv korupcije“ 2010. godine, udruženja koje je dobilo nagradu Evropske mreže za borbu protiv korupcije i prevare EHFCN („European Healthcare & Fraud Corruption Network“) 2011. godine za izuzetnost postignuća u borbi protiv korupcije i prevare u zdravstvu Srbije. Dobitnik je Povelje za građansku hrabrost „Dragoljub Stošić“ 2011. godine.

Jedan od osnivača i član Stručnog saveta NEA (Nacionalna ekološka asocijacija).

Srce

Zahvaljujući edukovanom kadru sa bogatim profesionalnim iskustvom, savremenoj opremi i farmakoterapiji, obezbeđuje se kvalitetna zdravstvena podrška vitalno ugroženim pacijentima kroz kontinuirani monitoring, uz vrhunsku negu pacijenata u odmakloj fazi bolesti.

Sve sobe (jednokrevetne ili dvokrevetne) i apartmani su klimatizovani, sa zasebnom telefonskom linijom i kablovskom televizijom.

Kontakt info

Telefoni:

011/356-44-84
011/356-44-88
011/356-52-10
011/356-48-64
066/8786-555

Adresa:

Patrijarha Dimitrija 36
(kod manastira Rakovica),
Rakovica
11000 Beograd

Radno vreme

0d 00 do 24h

Autobus:
505, 505R, 507